Steun ons en help Nederland vooruit

Publicaties

Nieuwsbrief D66 Regio Buitenland, januari 2016

 

Op 6 april 2016 wordt in Nederland een raadgevend referendum gehouden over de Associatieovereenkomst tussen de Europese Unie en Oekraïne. Ook vanuit het buitenland kunnen wij hierbij onze invloed laten gelden. Voorwaarde is wel dat wij ons voor 24 februari a.s. registreren. Er zijn verschillende procedures voor Nederlanders in het buitenland, waarbij onderscheid wordt gemaakt of men wel of niet is ingeschreven in een Nederlandse gemeente. Alle informatie is te vinden op: http://www.denhaag.nl/home/bewoners/gemeente/verkiezingen/kiezers-buiten-nederland.htm.
Meld je nu aan, elke stem telt!

 

ALV 2015

Eerste Algemene Ledenvergadering

Op 23 december 2015 vond op het Landelijk Bureau in Den Haag de eerste Algemene Ledenvergadering (ALV) van D66 Regio Buitenland plaats. De opkomst was boven verwachting hoog, met leden uit onder meer België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en de Verenigde Staten.

Tijdens de ALV werden de hoofdthema’s van de Regio Buitenland voor 2016 besproken.

  1. De Regio Buitenland wil zich inzetten om het voor Nederlanders buiten Nederland mogelijk te maken om ook indirect te kunnen stemmen voor de Eerste Kamer. Hiertoe werd op het D66-congres van 18 april jl. een motie ingediend. Hoewel er binnen D66 genoeg enthousiasme voor dit thema is, is het animo van andere partijen tot nu toe teleurstellend. Het blijkt lastig te zijn om buiten de verkiezingstijd aandacht voor dit onderwerp te krijgen. Meer informatie is te vinden op de website van Regio Buitenland (https://buitenland.d66.nl/2015/10/13/motie_kiesrecht_eerstekamer/).
  2. Het bestuur gaat onderzoek doen naar de mogelijkheden van een herintroductie van stemmen via internet. Na de geslaagde pilot met internetstemmen in 2006 waren er in Nederland problemen met stemcomputers. Dit heeft geresulteerd in het stopzetten van de verdere ontwikkeling van elektronisch stemmen. Er zijn echter landen, zoals Estland, Frankrijk en Zwitserland, die nu al werken met internetstemmen. In Nederland zijn de meningen hierover verdeeld, zeker na de publicatie van het negatieve rapport van Verdonck, Klooster & Associates. Het bestuur van Regio Buitenland heeft besloten een eigen analyse met aanbevelingen te schrijven voor de Tweede Kamerfractie.

Omdat deze beide thema’s alle Nederlanders in het buitenland aangaan, pakken we ze bij voorkeur in samenwerking met andere politieke partijen aan. Er werd voorgesteld om actie te ondernemen om deze twee onderwerpen op de agenda’s van de congressen van bijvoorbeeld de VVD en de PVDA te krijgen.

Naast politieke rechten kwamen er ook andere onderwerpen aan de orde, zoals de problematiek van gepensioneerden in het buitenland, en dan in het bijzonder de lastige communicatie met het ABP, en struikelblokken op het gebied van sociale verzekeringen, AOW, het afsluiten van een ziektekostenverzekering bij remigratie en de stroeve regelgeving rondom Europese arbeidsmobiliteit.

Het bestuur brengt deze onderwerpen verder in kaart waarbij input van onze leden in het buitenland van harte welkom is. Punten die van belang zijn kunnen worden gemeld op secretaris@d66buitenland.nl.

 

Symposium

‘Grenzenloze democratie’

Na afloop van de ALV nodigde de Regio Buitenland samen met de Stichting Kerdijk actueel alle leden uit in Sociëteit de Witte voor het symposium ‘Grenzenloze democratie’. De belangstelling was zo groot, dat op het laatste moment moest worden uitgeweken naar de Grote Zaal.

Hoofdspreker van dit symposium was de voorzitter van de D66 EP-fractie, Sophie in ‘t Veld. Hoewel zij niet bepaald een rooskleurig beeld van de huidige situatie in de EU schetste, zou Sophie Sophie niet zijn als zij toch niet tot een optimisch slot was gekomen. Haar aanbeveling: de EU kan en moet worden gered door meer politieke integratie.

Verder werden Maartje Jansen, voorzitter van de Regio Buitenland, en het kersverse D66-Kamerlid Judith Swinkels aan de tand gevoeld door Martijn de Greve. Maartje vertelde over de eerste ALV en welke plannen het bestuur heeft om zich in te zetten voor de verbetering van de positie van Nederlanders buiten Nederland. Voor Judith Swinkels was dit haar eerste officiële interview sinds zij wisselde van rechter tot lid van de Tweede Kamer.

De muzikale omlijsting werd verzorgd door de virtuose pianiste Eline Bergmann. De borrel na afloop bood ruim gelegenheid tot napraten en netwerken.

Het was een geslaagde bijeenkomst en een passende afsluiting van de eerste ALV van de Regio Buitenland.

 

Nieuws van het bestuur

Bestuur Regio Buitenland is compleet

Een democratische vereniging heeft een democratisch gekozen bestuur. Na de verkiezing van de voorzitter (Maartje Jansen) en de secretaris (Arthur van Benthem) in 2014, was het in 2015 tijd voor de leden van de Regio Buitenland om een penningmeester en een bestuurslid algemeen/communicatie te kiezen. Maar liefst zeven leden stelden zich kandidaat. Wibo Schepel werd gekozen als penningmeester en Elsje Moulijn als bestuurslid algemeen/communicatie. We willen van deze gelegenheid gebruikmaken om alle leden te bedanken voor het uitbrengen van hun stem én de kandidaten voor het zich verkiesbaar stellen.
 

Administratie

Rectificatie delen contactgegevens

Als Regio Buitenland willen wij de contacten tussen D66-leden buiten Nederland stimuleren en faciliteren. Ons voorstel in de vorige nieuwsbrief ging echter een stap te ver. Volgens de Nederlandse privacywetgeving is het verboden om persoonlijke gegevens te delen zonder uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon. Wanneer leden contact willen zoeken met andere leden in hun regio, zal het bestuur hen eerst vragen of zij contactgegevens willen delen. Als je hier belangstelling voor hebt, kun je een e-mail sturen naar: secretaris@d66buitenland.nl.
 

Agenda

Congres 103
Zaterdag 16 april 2016 in Congrescentrum Papendal, Arnhem
Meebeslissen, meedenken en andere leden ontmoeten? Kom dan naar partijcongres 103 op 16 april in congrescentrum Papendal in Arnhem.
Gepubliceerd op 08-02-2016 - Laatst gewijzigd op 22-11-2018