Steun ons en help Nederland vooruit

maandag 11 mei 2015

Column Marietje Schaake, D66-lid van het Europees Parlement

Goed handelsverdrag EU-VS een kans voor Nederland en Europa

De EU en de VS, ’s werelds grootste, open economieën, onderhandelen nu bijna twee jaar over een handelsverdrag, het zogenaamde Trans-Atlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Door meer economische samenwerking met de VS, kunnen we samen hoge internationale standaarden bepalen, en handel op basis van regels versterken. Wanneer opkomende economieën als China, Rusland en in het Midden-Oosten hun standaarden opleggen moeten wij ons daarnaar voegen. Versterkte handel met de VS moet Europa en ook Nederland minder afhankelijk maken van onvoorspelbare en ondemocratische landen, bijvoorbeeld op het gebied van energie. Nu zijn we afhankelijk van de grillen van Poetin, en import uit het Midden-Oosten. Verder levert een handelsverdrag met de grootste, open, democratische economie ter wereld banen en groei op. Zeker voor Nederland, als exportland. 33% van ons inkomen komt uit het buitenland en 2,2 miljoen banen zijn ervan afhankelijk.

Voor D66 is het essentieel dat een verdrag het voor het MKB makkelijker maakt om de stap over de oceaan te zetten. Dan wordt ervoor gezorgd dat de positieve effecten van handel in de huiskamers terechtkomen. Er zijn nu nog te veel onnodige regels en procedures. De Amerikaanse markt moet worden opengebroken voor Europese bedrijven en de markttoegang moet worden bevorderd. Dat geldt voor het MKB, maar ook op bijvoorbeeld het gebied van openbare aanbestedingen, luchtvaart of scheepvaart. Ook willen we dat nieuwe producten zoals elektrische auto’s of andere innovatieve duurzame technologie makkelijker ontwikkeld en verhandeld kunnen worden.

In het debat over de onderhandelingen uiten veel mensen hun zorgen. Vanuit het Europees Parlement hebben we al een aantal toezeggingen van de Europese Commissie afgedwongen. Onze hoge Europese hoge criteria op het gebied van consumentenbescherming, milieu en gezondheid zullen niet verlaagd worden. Investeringsbescherming mag de democratie of rechtsstaat niet aantasten en er wordt gewerkt aan het vergroten van transparantie van de onderhandelingen.

De onderhandelingen zijn nog in volle gang en er is nog geen zicht op een eindtekst. Nu is dus niet het moment om ‘ja’ of ‘nee’ tegen TTIP te zeggen. We moeten nu de onderhandelaars sturen om te zorgen dat de Europese en Nederlandse belangen bovenaan de agenda staan, om te zorgen dat er straks een goede tekst ligt waarover we stemmen, een verdrag waarvan Europeanen de positieve effecten zullen merken.